REGULAMIN

Drogie Klientki

Poniżej przedstawiam regulamin Margarette Nails, który obowiązuje stylistki w salonie oraz wszystkie klientki. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim przed rezerwacją usługi w moim salonie. Dziękuję i zapraszam na wyjątkowe stylizacje.

Gosia Krężałek, kosmetolog, Wałbrzych

Małgorzata Krężałek

Regulamin korzystania z usług kosmetycznych Margarette Nails

Każdy przypadek, w którym Klientka nie zastosowała się do regulaminu będzie rozpatrywany indywidualnie i może wystąpić odstępstwo od któregoś z punktów. Gorąco proszę jedynie o nie nadużywanie mojej empatii.

Dla nowych klientek

Przy rezerwacji terminu należy podać numer kontaktowy, informację na jaką usługę jest zapis oraz informację co aktualnie znajduje się na paznokciach. Gdy stan faktyczny będzie różnił się od zapisanego, Stylistka ma prawo odmówić wykonania zabiegu, ponieważ każda usługa ma inny czas wykonania.

Nie ma możliwości wykonania innej usługi niż ta, na którą zapisała się Klientka, za wyjątkiem krótszych zabiegów (np. można zamienić usługę manicure żelowego na hybrydowy).

Przy zapisie należy wpłacić zadatek w wysokości 30% usługi na konto bankowe podane przez stylistkę.

Zadatek jest BEZZWROTNY w sytuacji, gdy Klientka nie pojawi się na umówionej wizycie i nie poinformuje o tym stosunkowo wcześniej (przynajmniej 24 godziny przed wizytą)

Dla wszystkich klientek

Zapisanie i stawienie się Klientki na zabieg jest jednocześnie oświadczeniem, iż nie występują u niej przeciwwskazania do wykonywania zabiegu, na który rezerwowała termin.

Jeden dzień przed wizytą Klientka otrzymuje SMS z przypomnieniem oraz prośbą o potwierdzenie wizyty. Brak potwierdzenia jest równoznaczny ze zrezygnowaniem z usługi. Wyjątek stanowi każda Klientka, która nie poda numeru telefonu bądź poda numer telefonu stacjonarnego – takie Klientki zobowiązane są stawić się na wizytę bez otrzymania potwierdzenia SMS.

Wizytę należy umawiać „z wizyty na wizytę”. Gwarantuje to możliwie najdogodniejszy termin dla Klientki.

Stylistka ma prawo odmówić wykonania usługi, gdy Klientka wymaga wykonania paznokci w sposób nieprawidłowy (np. za cienkich bez krzywej C, za długich względem naturalnego paznokcia) lub szkodliwy dla samej Klientki (np. nałożenie materiału na paznokcie objęte infekcją).

Na zarezerwowane wizyty należy stawiać się nie później niż w wyznaczonym czasie. W przypadku spóźnienia, może nastąpić konieczność wykonania zabiegu na jaki pozwoli czas. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 25 minut) Klientka musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustalenie nowego terminu. Za zarezerwowany i niewykorzystany czas naliczona zostanie kwota 30% wartości planowanego zabiegu, którą Klientka zobowiązana jest zapłacić przy zapisie na kolejny termin.

W przypadku opóźnienia zabiegu z winy Stylistki lub przedłużającej się wizyty poprzedzającej Klientki, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

Przełożenie umówionej wizyty na prośbę Klientki będzie możliwe tylko na najbliższy wolny termin przewidziany w terminarzu chyba, że któraś z Klientek wcześniej wyrazi ewentualną chęć zamiany swojego terminu.

Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą jego terminu lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym czasie, o czym Klientka zostanie wcześniej poinformowana. Istnieje także możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu ważnej sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, silnie przebiegającej choroby stylistki, śmierć bliskiej osoby).

Klientka zobowiązana jest przychodzić bez dzieci i zwierząt. W przypadku, gdy konieczne jest przyjście z osobą postronną Klientka proszona jest o wcześniejsze (przynajmniej 1 dzień wcześniej) poinformowanie o tym Stylistki.

Klientka proszona jest o to, aby podczas wykonywania zabiegu nie wiercić się i nie wykonywać gwałtownych ruchów (np. silna gestykulacja), w szczególności kiedy Stylistka trzyma w ręku ostre narzędzia, bądź już maluje lakierem.

Po odtłuszczeniu paznokci Klientka nie może nic dotykać (np. twarzy, włosów, ubrań, reszty paznokci), ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na trwałość stylizacji.

Wprowadzona została czarna lista. Klientka może znaleźć się na niej m. in. w przypadku, gdy po raz trzeci nie stawiła się na umówioną wizytę bez wcześniejszej informacji.

Na wykonaną przeze mnie stylizację Klientka otrzymuje tydzień gwarancji. Gwarancja obejmuje bezpłatną poprawę uszkodzeń paznokci wynikających bezpośrednio z winy Stylistki (odklejanie, zapowietrzenie bądź odpadanie stylizacji). Uszkodzenia wynikające ze złego użytkowania m.in. rysy, ukruszenia, złamania, przebarwienia, Stylistka naprawia odpłatnie. Wyjątek stanowi odklejanie stylizacji w sytuacji, gdy Klientka samodzielnie piłuje lub obcina już gotową stylizację. Rozwarstwienie pilnikiem bądź nożyczkami zabezpieczonego wolnego brzegu paznokcia może prowadzić do uszkodzenia stylizacji i nie gwarantuje standardowej trwałości.

Po godzinach pracy salonu (podane na Facebooku Fanpage oraz stronie internetowej) Stylistka nie gwarantuje odpowiedzi na wiadomości tekstowe. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi do dnia następnego, Klientka proszona jest o ponowienie wiadomości.

Każda Klientka ma prawo wglądu do regulaminu i cennika usług kosmetycznych w salonie.

Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zobowiązuje się do poinformowania o zmianach każdą Klientkę.

Wszystkie przypadki, które nie zostały uwzględnione w regulaminie salonu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i zadowolenia, zarówno Klientek jak i Salonu.